Ondersteuning voor werknemers met Long COVID

Tue, 18 Jan 2022 12:00:00
Werknemers die na drie maanden nog niet zijn hersteld van corona kunnen terecht bij C-support, een organisatie die mensen met langdurige coronaklachten ondersteunt en... Lees verder


Standpunt kan ondanks compromis pleitbaar zijn

Tue, 18 Jan 2022 12:00:00
De aangifte van een belastingplichtige is gebaseerd op een standpunt, waarvan bekend is dat de inspecteur het er niet mee eens is. In dat geval is geen sprake van kwade trouw... Lees verder


Nieuwe bedrijfsformule, toename verlies: staking

Mon, 17 Jan 2022 12:00:00
Als een ondernemer een nieuwe bedrijfsformule gaat hanteren maar rond die tijd steeds meer verliezen gaat lijden, kan de Belastingdienst de conclusie trekken dat de... Lees verder


Winstuitdeling door schending voorwaarden VSO over r-c

Thu, 13 Jan 2022 12:00:00
Een dga weet door een vaststellingsovereenkomst te sluiten te voorkomen dat het oplopen van zijn rekening-courantschuld telt als een verkapte winstuitdeling. Hij moet dan... Lees verder


Btw-aangiftes bepalen omzetverlies voor TVL

Thu, 13 Jan 2022 12:00:00
Om gebruik te kunnen maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), moet een ondernemer (voldoende) omzetverlies hebben geleden. Vanuit het oogpunt van uitvoerbaarheid en... Lees verder


Arrest Hoge Raad nog niet verwerkt in VA IB 2022

Wed, 12 Jan 2022 12:00:00
De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021 dat de box 3-heffing in 2017 en 2018 in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod. De Belastingdienst laat via de... Lees verder


Gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten

Wed, 12 Jan 2022 12:00:00
De Belastingdienst heeft een Handreiking gepubliceerd over de gerichte vrijstelling thuiswerkkosten 2022. Vanaf 1 januari 2022 mag de werkgever de werknemer een onbelaste... Lees verder


Juridische kwalificatie ondernemer leidt tot startersaftrek

Tue, 11 Jan 2022 12:00:00
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat een fiscale ondernemer die in de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer was, in aanmerking komt voor startersaftrek. Dat is een... Lees verder


Gerichte vrijstelling arbovoorzieningen verduidelijkt

Tue, 11 Jan 2022 12:00:00
Financiën heeft eind 2021 in een regeling diverse wijzigingen in uitvoeringsregelingen bekend gemaakt. In de Uitvoeringsregeling loonbelasting is met ingang van 1 januari... Lees verder


Nieuw besluit Fiscale tegemoetkomingen coronacrisis

Mon, 10 Jan 2022 12:00:00
Dit besluit betreft een actualisatie van het besluit van 24 september 2021. In dit besluit is een nieuwe aanvullende regeling voor uitstel van betaling van belastingen... Lees verder