Bewijs contante gift met meer dan alleen bankafschrift

Thu, 16 Sep 2021 12:00:00
Donateurs die tot en met 2020 contante giften hebben gedaan en deze willen aftrekken, moeten deze giften aannemelijk maken met schriftelijke stukken. Zij kunnen daarbij niet... Lees verder


Wetsvoorstel vrachtwagenheffing naar Tweede Kamer

Thu, 16 Sep 2021 12:00:00
Naar verwachting moeten vrachtwagens op de Nederlandse snelwegen in de loop van 2026 een heffing per kilometer gaan betalen. Zowel vrachtwagens uit binnenland en buitenland... Lees verder


Na overname auto overleden partner geen dubbele bijtelling

Wed, 15 Sep 2021 12:00:00
Twee werknemers van hetzelfde bedrijf zijn met elkaar gehuwd en beiden hebben een auto van de zaak. Nadat een van de werknemers is overleden, neemt de echtgenoot zijn auto... Lees verder


Cao-onderhandelingen weer op gang

Wed, 15 Sep 2021 12:00:00
Op dit ogenblik wordt in vrijwel alle sectoren van de economie onderhandeld over cao’s. In augustus werden slechts vijf nieuwe cao’s overeengekomen met een gemiddelde... Lees verder


Alle verzwegen voorraad als winst bestempelen is onredelijk

Tue, 14 Sep 2021 12:00:00
Ook als sprake is van omkering van de bewijslast, moet de Belastingdienst een redelijke schatting van de winst maken. Daarbij kan een winstcorrectie op basis van de hele... Lees verder


Chauffeurs hebben arbeidsovereenkomst met Uber

Tue, 14 Sep 2021 12:00:00
Rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat chauffeurs die zich in persoon met Uber hebben verbonden en die via de Uber-app passgier vervoeren onder de CAO Taxivervoer vallen.... Lees verder


Lijfrentepremiebetaling kan via werkgever lopen

Mon, 13 Sep 2021 12:00:00
De omstandigheid dat het betalen van een premie via de werkgever loopt, sluit niet uit dat sprake is van een lijfrente voor de toepassing van belastingverdragen. Een... Lees verder


Zieke dga krijgt toch nog gebruikelijk loon

Thu, 09 Sep 2021 12:00:00
Volgens Rechtbank Gelderland is het feit dat de dga van een bv een deel van het jaar ziek is op zich geen reden om zijn (fiscaal) loon direct te verlagen. De... Lees verder


Onderzoek AWVN naar vaccinatiestatus

Thu, 09 Sep 2021 12:00:00
Uit een ledenonderzoek van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat een meerderheid van de werkgevers het onwenselijk vindt dat ze de vaccinatiestatus van medewerkers niet mogen... Lees verder


Verlies niet navorderen zonder verliesherzieningsbeschikking

Wed, 08 Sep 2021 12:00:00
De inspecteur die een natuurlijk persoon een navorderingsaanslag wil opleggen vanwege een ten onrechte verrekend verlies moet eerst een herzieningsbeschikking opstellen. Doet... Lees verder