Steun voor mkb bij verduurzamen bedrijf

Tue, 03 Aug 2021 12:00:00
Mkb-ondernemers krijgen steun van de overheid bij het verduurzamen van hun bedrijf. Mkb-ondernemers die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen kunnen subsidie krijgen... Lees verder


Pas rechtsbijstandsvergoeding na inzet van specialist

Tue, 03 Aug 2021 12:00:00
Wie in een beroepsprocedure met betrekking tot een WOZ-beschikking een accountant inschakelt als gemachtigde, heeft geen recht op een rechtsbijstandsvergoeding. Rechtbank... Lees verder


Niet betalen griffierecht hoeft niet fataal te zijn

Mon, 02 Aug 2021 12:00:00
De rechtbank moet de indiener van een beroepschrift in beginsel niet-ontvankelijk verklaren als de indiener het griffierecht te laat betaalt. Als het te laat betalen van het... Lees verder


Regeling aftrek specifieke zorgkosten discrimineert

Fri, 30 Jul 2021 12:00:00
Twee mannen die een relatie en een kinderwens hebben kunnen de kosten voor een IVF-behandeling niet in aftrek brengen. Rechtbank Gelderland vindt dat de wettelijke regeling... Lees verder


Regeling aftrek specifieke zorgkosten discrimineert

Fri, 30 Jul 2021 12:00:00
Twee mannen die een relatie en een kinderwens hebben kunnen de kosten voor een IVF-behandeling niet in aftrek brengen. Rechtbank Gelderland vindt dat de wettelijke regeling... Lees verder


Nederlands recht van toepassing op Hongaarse chauffeurs

Thu, 29 Jul 2021 12:00:00
Het Nederlands recht is van toepassing op de arbeidsvoorwaarden van Hongaarse chauffeurs die in 2014 ontslagen werden door een transportbedrijf omdat ze volgens de... Lees verder


Nederlands recht van toepassing op Hongaarse chauffeurs

Thu, 29 Jul 2021 12:00:00
Het Nederlands recht is van toepassing op de arbeidsvoorwaarden van Hongaarse chauffeurs die in 2014 ontslagen werden door een transportbedrijf omdat ze volgens de... Lees verder


30%-regeling zonder medewerking werkgever onmogelijk

Wed, 28 Jul 2021 12:00:00
Voor toepassing van de 30%-regeling moet de werkgever het aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Ook moet de werkgever bij uitbetaling van het loon met de 30%-regeling... Lees verder


30%-regeling zonder medewerking werkgever onmogelijk

Wed, 28 Jul 2021 12:00:00
Voor toepassing van de 30%-regeling moet de werkgever het aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Ook moet de werkgever bij uitbetaling van het loon met de 30%-regeling... Lees verder


Schenkingsrecht verschuldigd door schenking van SPF

Tue, 27 Jul 2021 12:00:00
Als een natuurlijk persoon vermogen overdraagt aan een rechtspersoonlijkheid bezittende entiteit, verliest hij in beginsel de beschikkingsmacht. Dit kan onder omstandigheden... Lees verder