Geachte relatie,

Het is inmiddels oktober geworden en helaas zijn er afgelopen week weer strengere, maar noodzakelijke maatregelen afgekondigd door de overheid om het coronavirus er onder te krijgen. Maatregelen waarvan we wederom moeten afwachten wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor ons. De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn immers voor iedereen voelbaar. Het kabinet heeft daarom haar steunmaatregelen gelukkig verlengd. In deze nieuwsbrief zullen wij u hier wederom over informeren.

De belangrijkste ontwikkelingen zijn momenteel:

Uitstel van belastingbetaling

U kunt de belastingdienst vragen om verlenging van uw bijzonder uitstel van betalingen. Het verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd. U kunt uw eerdere aanvraag nog verlengen tot en met 31 december 2020.

In het voorjaar van 2021 krijgt u bericht van de belastingdienst waarin zij u een betalingsregeling aanbieden. De belastingschuld die u hebt opgebouwd kunt u aflossen van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024.

Als u zich vanaf 1 juli 2021 aan deze betalingsregeling houdt kunt u ook na deze datum een schone verklaring over uw betalingsgedrag aanvragen.

Heeft u tot op heden nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid  om uitstel van betaling aan te vragen en wilt u dit alsnog? Neem dan contact met ons op.

Tegemoetkoming in uw personeelskosten (NOW)

De NOW regeling is tot op heden een succesvolle maatregelen gebleken om ondernemers te helpen deze moeilijke tijden door te komen.  Deze regeling wordt nu verlengd met negen maanden. Er zijn echter een aantal wijzigingen ten opzichte van de eerdere NOW-regelingen.
Zo is deze NOW 3 opgedeeld in drie perioden van drie maanden die afzonderlijk aangevraagd kunnen worden. In deze periode van negen maanden gaat het vergoedingspercentage per tijdvak geleidelijk naar beneden.

Per 7 oktober gaat het loket voor de eindafrekening NOW 1 open. Voor sommige zal gelden dat er nog recht is op een aanvulling bovenop het eerder uitgekeerde voorschot van 80% van de subsidie. Anderen zullen (een deel) moeten terugbetalen. Het streven van het UWV is u eind november te informeren over de definitieve vaststelling bij aanvragen onder de € 25.000.

Heeft u een aanvraag gedaan voor een subsidie van meer dan € 25.000 en minder dan € 125.000, dan moet u een zogenaamde derdenverklaring toevoegen aan de verantwoording  van de aanvraag.

Heeft u een aanvraag gedaan voor een subsidie van meer dan €125.000 dan moet u een accountantsverklaring indienen als verantwoording voor uw aanvraag.Voor de aanvraag van NOW 3 en ondersteuning bij de definitieve vaststelling van NOW 1 kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL voor de eerste periode (1juni tot en met 30 september 2020) is nog aan te vragen tot en met 30 oktober 2020.

De TVL voor de tweede periode (1 oktober tot en met 31 december 2020) is binnenkort aan te vragen. Dit kunt u nog 3 keer doen, telkens voor een periode van 3 maanden. Voor iedere periode moet u een nieuwe aanvraag doen.

De voorwaarden nu zijn:

  • Uw vaste lasten moeten minimaal € 3.000 zijn in 3 maanden.
  • De subsidie bedraagt maximaal € 90.000
  • Vanaf de derde periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog. Van 1 oktober tot en met 31 december 2020 geldt nog de grens van minimaal 30% omzetverlies.

De drie nieuwe periodes zijn:

  • Q4 2020: 1 oktober tot en met 31 december 2020
  • Q1 2021: 1 januari tot en met 31 maart 2021
  • Q2 2021: 1 april tot en met 30 juni 2021

Zelfstandigen zonder personeel  (ZZP’er)/ Zelfstandig ondernemers, waaronder DGA’s (TOZO)

Vanaf 1 oktober 2020 geldt de TOZO 3.  De TOZO bestaat uit 2 delen: een tijdelijke inkomensondersteuning, van maximaal 6 maanden, die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum en een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

De TOZO moet u aanvragen bij uw gemeente. Op krijgiktozo.nl kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor deze regeling.

Uw bankier

In de kranten wordt er al over geschreven. Er wordt een faillissementsgolf verwacht en banken maken zich op voor een toename van klanten in bijzonder beheer. Een ieder hoopt natuurlijk dat het niet op hem of haar van toepassing zal zijn maar de realiteit is helaas anders. In dat geval is het verstandig om tijdig stil te staan bij de vraag hoe u uw financiële situatie kunt optimaliseren. Onorthodoxe maatregelen zijn hierbij soms helaas onvermijdbaar. U kunt dan met een goed doordacht plan uw bankier te woord staan en hopelijk een gang naar bijzonder beheer voorkomen. Uiteraard staan wij klaar om u hierbij behulpzaam te zijn.

We spreken de wens uit, dat het qua gezondheid voor u beheersbaar blijft en hopen u zo snel mogelijk weer in een normale wereld te ontmoeten.

Met vriendelijke groet, namens ons gehele team,

Nico van der Does